за Христос

Хвалебен химн за Господните дела
(По слав. 134.)
Алилуя. Хвалете името Господне.
Хвалете Го вие, слуги Господни,

Слушай Псалми 135:1
Псалми 135:1

Препратки:

Други преводи на Псалми 135:1: