за Христос

Поради насилието над сиромасите, поради въздишките на нуждаещите се
сега ще стана, казва Господ;
ще сложа в безопасност онзи, когото презират.

Слушай Псалми 12:5
Псалми 12:5

Препратки:

Други преводи на Псалми 12:5:

Заради насилието над страдащите, заради стенанието на сиромасите сега ще стана, казва ГОСПОД, ще поставя в безопасност онзи, който за това копнее.
/Верен 2002/
Поради насилието над сиромасите, поради въздишките на нуждаещите се
сега ще стана, казва Господ;
ще сложа в безопасност онзи, когото презират.
/Библейско общество 2000/
Поради насилствуването над сиромасите, поради въздишките на нуждаещите се,
Сега ще стана, казва Господ;
Ще туря в безопасност онзи когото презират {Еврейски: Срещу когото духат.}*.
/Протестантски 1940/
Заради страданията на сиромасите и охканията на бедните ще се дигна сега, казва Господ, ще туря в безопасност оногова, когото искат да уловят.
/Православен/
Заради насилствието на сиромасите, заради стенанието на нищите,
Сега ще стана, говори Господ:
Ще туря в безопасност оногоз срещу когото духа нечестивият.
/Цариградски/
For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the LORD; I will set him in safety from him that puffeth at him.
/KJV/