за Христос

Всеки говори лъжа на ближния си;
с ласкателни устни говорят от двулично сърце.

Слушай Псалми 12:2
Псалми 12:2

Препратки:

Други преводи на Псалми 12:2: