за Христос

Жена ти ще бъде като плодородна лоза сред дома ти,
синовете ти - като млади маслинови дървета около трапезата ти.

Слушай Псалми 128:3
Псалми 128:3

Препратки:

Други преводи на Псалми 128:3: