за Христос

Семейство, благословено от Господа
(По слав. 127.) Песен на възкачванията.
Блажен всеки, който се бои от Господа
и ходи по Неговите пътища;

Слушай Псалми 128:1
Псалми 128:1

Препратки:

Други преводи на Псалми 128:1: