за Христос

Псалми 116   

1 Благодарност към Бога за избавлението
(По слав. 114.)
Обичам Господа, защото послуша
гласа ми и молбите ми;
2 понеже приклони ухото Си към мене,
затова ще Го призовавам, докато съм жив.
3 Връзките на смъртта ме обвиха
и мъките на преизподнята ме намериха;
скръб и беда срещнах.
4 Тогава призовах името Господне и Го помолих:
О, Господи, избави душата ми.
5 Благ е Господ и праведен.
Да! Милостив е нашият Бог.
6 Господ пази простодушните;
в беда бях и Той ме избави.
7 Върни се, душо моя, в успокоението си,
защото Господ постъпи щедро към тебе.
8 Понеже си избавил душата ми от смърт,
очите ми от сълзи и краката ми от подхлъзване,
9 затова ще ходя пред Господа в земята на живите.
10 (1) (По слав. 115.)
Аз повярвах, затова говорих;
много бях наскърбен.
11 (2) В тревогата си казах:
Всеки човек е измамлив.
12 (3) Какво да въздам на Господа
за всичките Му благодеяния към мене?
13 (4) Ще взема чашата на спасението
и ще призова името Господне;
14 (5) ще изпълня оброците си на Господа,
да, пред целия Му народ.
15 (6) Скъпоценна е пред Господа
смъртта на светиите Му.
16 (7) Ах! Господи, наистина аз съм Твой слуга;
Твой слуга съм, син на Твоята слугиня;
Ти си развързал връзките ми.
17 (8) На Тебе ще принеса жертва на хваление
и името Господне ще призова.
18 (9) Ще изпълня оброците си на Господа -
да! - пред целия Негов народ,
19 (10) в дворовете на дома Господен,
всред теб, Йерусалиме. Алилуя.