за Христос

Псалми 115   

1 (9) Единственият истински Бог
(По слав. продължение на 113.)
Не на нас, Господи, не на нас,
а на Своето име въздай слава
заради милостта Си и заради верността Си.
2 (10) Защо да кажат народите:
Къде е сега техният Бог?
3 (11) Нашият Бог е на небето;
прави всичко, което Му е угодно.
4 (12) Техните идоли са сребро и злато,
творение на човешките ръце.
5 (13) Уста имат, но не говорят;
очи имат, но не виждат;
6 (14) уши имат, но не чуват;
ноздри имат, но не миришат;
7 (15) ръце имат, но не докосват;
крака имат, но не ходят;
нито издават глас от гърлото си.
8 (16) Подобни на тях ще станат онези, които ги правят,
както и всеки, който уповава на тях.
9 (17) Израелю, уповавай на Господа;
Той е тяхна помощ и щит.
10 (18) Доме Ааронов, уповавайте на Господа;
Той е тяхна помощ и щит.
11 (19) Вие, които се боите от Господа, уповавайте на Господа;
Той е тяхна помощ и щит.
12 (20) Господ си спомни за нас; ще ни благослови;
ще благослови Израелевия дом;
ще благослови Аароновия дом.
13 (21) Ще благослови онези, които се боят от Господа -
и малки, и големи.
14 (22) Дано Господ ви умножава все повече и повече -
вас и децата ви.
15 (23) Благословени сте вие от Господа,
Който е направил небето и земята.
16 (24) Небесата са небеса на Господа;
а земята Той даде на човешките синове.
17 (25) Мъртвите не хвалят Господа,
нито онези, които слизат в мястото на мълчанието;
18 (26) но ние ще благославяме Господа
отсега и довека. Алилуя.