за Христос

Псалми 112   

1 Божието благословение за праведните
(По слав. 111.) На еврейски език, азбучен псалом.
Алилуя. Блажен онзи човек, който се бои от Господа,
който много се възхищава от заповедите Му.
2 Потомството му ще бъде силно на земята;
родът на праведните ще бъде благословен.
3 Изобилие и богатство ще има в дома му;
и правдата му ще трае довека.
4 Светлина изгрява в тъмнината за праведните;
Той е благ, милостив, и праведен.
5 Блажен е човекът, който познава милост и дава назаем;
ще защити делото си в съда.
6 Наистина никога няма да се поклати;
праведният е вечен паметник.
7 От лош слух няма да се бои;
сърцето му е непоколебимо, понеже уповава на Господа.
8 Утвърдено е сърцето му; той няма да се бои дотогава,
докато види повалянето на неприятелите си.
9 Разпръсна, даде на сиромасите;
правдата му трае довека;
рогът му ще се издигне на почит.
10 Нечестивият ще види това и ще се наскърби,
ще поскърца със зъби и ще се стопи;
желаното от нечестивите ще погине.