за Христос

Псалми 111   

1 Прослава на Божиите дела
(По слав. 110.) На еврейски език, азбучен псалом.
Алилуя. Ще славя Господа от все сърце
в съвета на праведните и сред събранието им.
2 Велики са делата Господни,
видими от всички, които се наслаждават на тях.
3 Славно и великолепно е Неговото дело;
и правдата Му остава довека.
4 Чудесните Си дела направи да се помнят дълго;
благ и милостив е Господ.
5 Даде храна на онези, които се боят от Него;
винаги ще помни завета Си.
6 Изяви на народа Си силата на делата Си,
като им даде народите за наследство.
7 Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие;
всичките Му заповеди са непоколебими.
8 Утвърдени са до вечни векове,
като са направени във вярност и правда.
9 Той изпрати изкупление на народа Си;
постави завета Си завинаги;
свято е, преподобно е Неговото име.
10 Началото на мъдростта е страх от Господа;
всички, които се водят по Него, са благоразумни;
Неговата хвала трае до века.