за Христос

Господ се закле (и няма да се разкае), като каза:
Ти си свещеник довека според чина Мелхиседеков.

Слушай Псалми 110:4
Псалми 110:4

Препратки:

Други преводи на Псалми 110:4: