за Христос

Свещенството и властта на Месия
(По слав. 109.) Давидов псалом.
И каза Йехова на моя Господ: Седи отдясно Ми,
докато положа враговете ти за твое подножие.

Слушай Псалми 110:1
Псалми 110:1

Препратки:

Други преводи на Псалми 110:1: