за Христос

(34) Ти си го видял; защото гледаш неправдата и притеснението,
за да ги хващаш в ръката Си;
на Тебе се поверява безпомощният;
Ти си помощник на сирачето.

Слушай Псалми 10:14
Псалми 10:14

Препратки:

Други преводи на Псалми 10:14:

Ти си видял, защото гледаш неправдата и притеснението, за да отплатиш с ръката Си. На Теб се предава сиромахът, на сирачето Ти си помощник.
/Верен 2002/
Ти си го видял; защото гледаш неправдата и притеснението,
за да ги хващаш в ръката Си;
на Теб се поверява безпомощният;
Ти си помощник на сирачето.
/Библейско общество 2000/
(34)Ти си го видял; защото гледаш неправдата и притеснението,
За да ги хващаш в ръката Си;
На Тебе се поверява безпомощният;
На сирачето Ти си помощник.
/Протестантски 1940/
Ти виждаш, понеже гледаш обиди и притеснения, за да отплатиш с ръката Си. Тебе се беден предава; на сираче Ти си помощник.
/Православен/
Видял си; защото ти гледаш неправдата и притеснението
За да въздадеш с ръката си:
Тебе се предава сиромахът:
На сирачето си ти помощник.
/Цариградски/
Thou hast seen it; for thou beholdest mischief and spite, to requite it with thy hand: the poor committeth himself unto thee; thou art the helper of the fatherless.
/KJV/