за Христос

Псалми 107   

1 Възхвала на Божията добрина
(По слав. 106.)
Славете Господа, защото е благ,
защото Неговата милост трае довека.
2 Така нека говорят изкупените от Господа,
които Той изкупи от ръката на противника,
3 като ги събра от страните -
от изток и от запад, от север и от юг.
4 Едни се скитаха в пустинята, по усамотен път,
без да намират населен град,
5 гладни и жадни,
душата им примираше в тях.
6 Тогава извикаха към Господа в бедствието си;
и Той ги избави от утесненията им
7 и ги заведе през прав път,
за да достигнат в населен град.
8 Да славословят Господа за Неговата благост
и за чудесните Му дела към човешките синове;
9 защото насища жадна душа
и гладна душа изпълва с блага.
10 Други седяха в тъмнина и в мрачна сянка,
вързани със скръб и с окови,
11 защото се разбунтуваха против Божиите слова
и презряха съвета на Всевишния.
12 Затова смири сърцето им с труд;
те паднаха и нямаше кой да им помогне.
13 Тогава извикаха към Господа в бедствието си;
и Той ги избави от утесненията им;
14 изведе ги от тъмнината и мрачната сянка
и разкъса оковите им.
15 защото разби медните порти
и железните лостове сломи.
16 А пък безумните са в скръб поради беззаконните си пътища
и поради неправдите си.
17 Душата им се гнуси от всяко ястие,
а те се приближават до портите на смъртта.
18 Тогава викат към Господа в бедствието си;
и Той ги избавя от утесненията им.
19 Изпраща словото Си и ги изцелява,
и ги отървава от ямите, в които лежат.
20 и нека принасят жертви на хвала
и радостно да възвестяват делата Му.
21 Онези пък, които излизат в морето с кораби
и вършат работи в големи води,
22 те виждат делата на Господа
и чудесата Му в дълбочините,
23 защото когато заповядва и довежда бурния вятър,
който повдига морските вълни,
24 те се издигат до небесата и пак се спускат до дълбочините;
душата им се топи от бедствие.
25 Люлеят се и политат като пияни,
и целият им разсъдък ги напуска.
26 Тогава викат към Господа в бедствието си;
и Той ги извежда от утесненията им;
27 превръща бурята в тишина
и вълните й утихват.
28 Тогава те се веселят, защото вълните са утихнали;
така Той ги завежда в желаното от тях пристанище.
29 нека Го и възвисяват в събранието на народа
и нека Го хвалят в заседанието на старейшините.
30 Той превръща реки в пустиня
и водни извори - в суша,
31 плодородна земя - в солена пустота
поради нечестието на жителите й.
32 Превръща пустиня във водни езера
и суха земя - във водни извори;
33 и там заселва гладните,
за да си основават градове за живеене
34 и да сеят ниви и садят лозя,
и да си добиват изобилни плодове.
35 Той ги и благославя, така че те много се умножават,
и не дава да намалява добитъкът им.
36 Но пак те се снишават и се смиряват
от угнетение, бедствие и тъга.
37 Той излива презрение върху князете
и ги прави да се скитат в пустиня, където няма път;
38 а бедния поставя нависоко от неволя
и му дава деца като стадо.
39 Праведните виждат това и се радват;
а всяко беззаконие си затваря устата.
40 Който е мъдър, нека внимава в това;
и нека размишляват хората за Господните милости.