за Христос

Колко са разнообразни Твоите дела, Господи!
С мъдрост си направил всички тях;
земята е пълна с Твоите творения.

Слушай Псалми 104:24
Псалми 104:24

Препратки:

Други преводи на Псалми 104:24: