за Христос

и вино, което весели сърцето на човека
и прави да лъщи лицето му повече от дървено масло,
и хляб, който укрепва сърцето на човека.

Слушай Псалми 104:15
Псалми 104:15

Препратки:

Други преводи на Псалми 104:15: