за Христос

Ти си, Който поиш планините от високите Си обиталища,
така че от плода на Твоите дела се насища земята;

Слушай Псалми 104:13
Псалми 104:13

Препратки:

Други преводи на Псалми 104:13: