за Христос

Възхвала на Създателя
(По слав. 103.)
Благославяй, душо моя, Господа.
Господи, Боже мой, Ти си твърде велик,
с блясък и величие си облечен -

Слушай Псалми 104:1
Псалми 104:1

Препратки:

Други преводи на Псалми 104:1: