за Христос

Псалми 101   

1 Стремеж към непорочност
(По слав. 100.) Давидов псалом.
Милост и правосъдие ще възпея;
на Тебе, Господи, ще пея хваления.
2 Ще внимавам по пътя на непорочността.
Кога ще дойдеш при мене?
Ще ходя с незлобливо сърце сред дома си.
3 Няма да положа пред очите си нещо подло;
мразя делата на предателите,
те няма да се прилепят към мене.
4 Развратено сърце ще бъде отхвърлено от мене;
нищо нечестиво няма да познавам.
5 Който клевети скришно съседа си, него ще погубя;
който има горделиво око и надигнато сърце, него няма да търпя.
6 Очите ми ще бъдат над верните на земята, за да живеят с мене;
който ходи непорочен в пътя, той ще ми бъде служител.
7 Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми;
който говори лъжа, няма да се утвърди пред очите ми.
8 Всяка сутрин ще погубвам всички нечестиви на земята,
за да изтребя от града Господен всички, които вършат беззаконие.