за Христос

Псалми 10   

1 (21) Молитва за справедливост и надежда в Божията помощ
(По славянски, част от 9-и.)
Защо, Господи, стоиш надалеч?
Защо се криеш по време на неволя?
2 (22) Чрез гордостта на нечестивите сиромахът се измъчва;
те се хващат в лукавствата, които онези измислят.
3 (23) Защото нечестивият се хвали с пожеланията на душата си;
и сребролюбецът се отрича от Господа, даже Го презира.
4 (24) Нечестивият от гордостта на лицето си казва: Господ няма да издири.
Всичките му помисли са, че няма Бог.
5 (25) Неговите пътища са винаги упорити;
Твоите справедливи отсъждания са твърде високо от очите му;
той презира всичките си противници.
6 (26) Казва в сърцето си: Няма да се поклатя,
от род в род няма да изпадна в злощастие.
7 (27) Устата му е пълна с проклинане, угнетяване и насилие;
под езика му има злоба и беззаконие.
8 (28) Седи в засада в селата,
в скришни места, за да убие невинния;
очите му са насочени тайно против безпомощния.
9 (29) Причаква скришно като лъв в рова си,
причаква, за да грабне сиромаха;
сграбчва сиромаха, като го влачи в мрежата си.
10 (30) Навежда се, снишава се;
и безпомощните падат в ноктите му.
11 (31) Казва в сърцето си: Бог е забравил,
скрил е лицето Си, никога няма да види.
12 (32) Стани, Господи; Боже, издигни ръката Си;
да не забравяш кротките.
13 (33) Защо нечестивият презира Бога
и казва в сърцето си: Ти няма да го издирваш?
14 (34) Ти си го видял; защото гледаш неправдата и притеснението,
за да ги хващаш в ръката Си;
на Тебе се поверява безпомощният;
Ти си помощник на сирачето.
15 (35) Строши мишцата на нечестивия;
издири нечестието на злия човек, докато не намериш вече от него.
16 (36) Господ е цар до вечни векове;
народите са изчезнали от земята Му.
17 (37) Господи, послушал си желанието на кротките;
ще утвърдиш сърцето им;
ще направиш внимателно ухото Си,
18 (38) за да отсъдиш в полза на сирачето и угнетения,
така че човекът, който е от земята, да не застрашава вече.