за Христос

Изведнъж той тръгна след нея,
както отива говедо на клане
или както безумен в окови за наказание,

Слушай Притчи 7:22
Притчи 7:22

Препратки:

Други преводи на Притчи 7:22: