за Христос

Онзи, който прелюбодейства с жена, е безумен.
Който прави това, би погубил душата си.

Слушай Притчи 6:32
Притчи 6:32

Препратки:

Други преводи на Притчи 6:32: