за Христос

Притчи 3:2,4,10,12,13,16-18,22-26,33-35   

2 защото дългоденствие, години на живот
и мир ще ти прибавят те.
4 Така ще намериш благоволение и добро име
пред Бога и хората.
10 Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие
и линовете ти ще преливат от ново вино.
12 защото Господ изобличава онзи, когото обича,
както и бащата - сина, който му е мил.
13 Блажен онзи човек, който е намерил мъдрост,
и човек, който е придобил разум,
16 Дългоденствие е в десницата й
и в левицата й - богатство и слава.
17 Пътищата й са пътища приятни
и всичките й пътеки - мир.
18 Тя е дърво на живот за тези, които я прегръщат,
и блажени са онези, които я държат.
22 така те ще бъдат живот на душата ти
и украшение на шията ти.
23 Тогава ще ходиш безопасно по пътя си
и кракът ти няма да се спъне.
24 Когато лягаш, няма да се страхуваш.
Да! Ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък.
25 Няма да се боиш от внезапен страх,
нито от бурята, когато нападне нечестивите,
26 защото Господ ще бъде твое упование
и ще опази крака ти от клопка.
33 Проклятия от Господа има в дома на нечестивия;
а Той благославя жилището на праведните.
34 Наистина Той се присмива на присмивателите,
а на смирените дава благодат.
35 Мъдрите ще наследят слава,
а безумните ще отнесат срам.
Притчи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31