за Христос

Сине мой, не презирай наказанието от Господа
и да не ти дотяга, когато Той те изобличава,

Слушай Притчи 3:11
Притчи 3:11

Препратки:

Други преводи на Притчи 3:11: