за Христос

Прелестта е измамлива и красотата е лъх;
но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.

Слушай Притчи 31:30
Притчи 31:30

Препратки:

Други преводи на Притчи 31:30: