за Христос

Притчи 31   

1 Мъдри слова на цар Лемуил
Думите на Массовия цар Лемуил,
на които го поучи майка му:
2 Какво, сине мой? Какво, сине на утробата ми?
И какво, сине на моите оброци?
3 Не давай силата си на жените,
нито пътищата си - на тези, които погубват царете.
4 Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино,
нито за князете да кажат: Къде е спиртното питие?
5 Да не би, като се напият, да забравят закона
и да не оправдаят угнетяваните.
6 Давайте спиртно питие на онзи, който загива,
и вино - на огорчения духом,
7 за да пийне и да забрави сиромашията си,
и да не помни вече окаяността си.
8 Отваряй устата си за безгласния,
за делото на всички, които загиват;
9 отваряй устата си, съди справедливо
и раздавай правосъдие на сиромаха и немотния.
10 Възхвала на добродетелната жена
Кой може да намери добродетелна жена?
Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни.
11 Сърцето на мъжа й уповава на нея;
и няма да му липсва печалба.
12 Тя ще му донася добро, а не зло,
през всички дни на живота си.
13 Търси вълна и лен
и работи с ръцете си това, което й е угодно.
14 Тя е като търговските кораби -
донася храната си отдалеч.
15 При това става, докато е още тъмно,
и дава храна на дома си,
и определената работа - на слугините си.
16 Разглежда нива и я купува;
от плода на ръцете си сади лозе.
17 Опасва кръста си със сила
и укрепва мишците си.
18 Като схваща, че търгуването й е полезно,
светилникът й не угасва през нощта.
19 Слага ръцете си на вретеното
и държи в ръката си хурката.
20 Отваря ръката си за сиромасите.
Да! Простира ръцете си към нуждаещите се.
21 Не се бои от снега за дома си;
защото всичките й домашни са облечени с двойни дрехи.
22 Прави си завивки от дамаска;
облеклото й е от висон и морав плат.
23 Мъжът й е известен в портите,
когато седи между местните старейшини.
24 Тя тъче ленено платно и го продава,
и доставя пояси на търговците;
25 сила и достолепие са облеклото й;
и тя гледа весело към бъдещето.
26 Отваря устата си с мъдрост
и законът на езика й е благ.
27 Добре внимава в управлението на дома си
и хляб на леност не яде.
28 Синовете й стават и я облажават;
и мъжът й я хвали, като казва:
29 Много дъщери са се държали достойно,
но ти надмина всичките.
30 Прелестта е измамлива и красотата е лъх;
но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.
31 Дайте й от плода на ръцете й
и делата й нека я хвалят в портите.
Притчи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31