за Христос

да не би да се преситя и се отрека от Теб, и да кажа: Кой е Господ?
Или да не би да осиромашея, за да открадна
и да употребя скверно името на моя Бог.

Слушай Притчи 30:9
Притчи 30:9

Препратки:

Други преводи на Притчи 30:9: