за Христос

Отдалечи от мен измамата и лъжата;
не ми давай нито сиромашия, нито богатство;
храни ме с хляба, който ми се пада;

Слушай Притчи 30:8
Притчи 30:8

Препратки:

Други преводи на Притчи 30:8: