за Христос

Кой се е възкачил на небето и слязъл?
Кой е събрал вятъра в шепите си?
Кой е вързал водите в дрехата си?
Кой е утвърдил всички земни краища?
Как е името Му и как е името на сина Му?
Кажи, ако го знаеш!

Слушай Притчи 30:4
Притчи 30:4

Препратки:

Други преводи на Притчи 30:4:

Кой се е изкачил на небето и е слязъл? Кой е събрал вятъра в шепите си? Кой е вързал водите в дреха? Кой е утвърдил всичките земни краища? Как е Името Му и как е Името на Сина Му - ако Го знаеш?
/Верен 2002/
Кой се е възкачил на небето и слязъл?
Кой е събрал вятъра в шепите си?
Кой е вързал водите в дрехата си?
Кой е утвърдил всички земни краища?
Как е името Му и как е името на сина Му?
Кажи, ако го знаеш!
/Библейско общество 2000/
Кой е възлязъл на небето и слязъл?
Кой е събрал вятъра в шепите си?
Кой е вързал водите в дрехата си?
Кой е утвърдил всичките земни краища?
Как е името му, и как е името на сина му?
Кажи, ако го знаеш!
/Протестантски 1940/
Всяка дума от Бога е чиста; Той е щит ономува, който се Нему уповава.
/Православен/
Кой е възлязъл на небето и слязъл?
Кой е събрал вятъра в шепите си?
Кой е вързал водите в дреха?
Кой е утвърдил всичките земни краища?
Кое е името му?
И кое е името на сина му, ако го знаеш?
/Цариградски/
Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what is his name, and what is his son's name, if thou canst tell?
/KJV/