за Христос

Поучения на Агур и на цар Лемуил
(30:1-31:31)
Мъдри слова на Агур

Думите на Якеевия син Агур, Массовия цар,
които той изговори:
Изморих се, о, Боже, изморих се, о, Боже,
изтощих се;

Слушай Притчи 30:1
Притчи 30:1

Препратки:

Други преводи на Притчи 30:1: