за Христос

Притчи 29   

1 Възхвала на правосъдието и проклятие на нечестието
Човек, който често е изобличаван, закоравява врата си,
внезапно ще бъде съкрушен, и то без поправление.
2 Когато праведните са на власт, народът се радва;
но когато нечестивият началства, народът въздиша.
3 Който обича мъдростта, радва баща си,
а който дружи с блудници, разпилява имота му.
4 Чрез правосъдие царят утвърждава земята си,
а който ламти за подкупи и подаръци, я съсипва.
5 Човек, който ласкае ближния си,
опъва мрежа пред стъпките му.
6 В беззаконието на лошия човек има примка,
а праведният пее и се радва.
7 Праведният вниква в съдебните дела на бедните;
нечестивият няма даже разум, за да ги изследва.
8 Присмивателите палят града,
а мъдрият усмирява гнева.
9 Ако мъдър човек има спор с безумен,
той се разярява, смее се и няма спокойствие.
10 Кръвожадните мъже мразят непорочния,
но праведните се грижат за живота му.
11 Безумният излива целия си гняв,
а мъдрият го задържа и укротява.
12 Ако управителят слуша лъжливи думи,
то всичките му слуги стават нечестиви.
13 Сиромах и притеснител се срещат;
Господ просвещава очите на всички тях.
14 Когато цар съди вярно сиромасите,
престолът му ще бъде утвърден завинаги.
15 Тоягата и изобличението дават мъдрост,
а пренебрегнатото дете засрамва майка си.
16 Когато нечестивите са на власт, беззаконието се умножава,
но праведните ще видят падането им.
17 Наказвай сина си и той ще те успокои.
Да! Ще даде наслада на душата ти.
18 Където няма пророческо видение, народът се разюздва,
а който пази закона, е блажен.
19 Слугата не се поправя с думи,
защото, при все че разбира, не обръща внимание.
20 Видял ли си човек, прибързан в работите си?
Има повече надежда за безумния, отколкото за него.
21 Ако някой глези слугата си от детинство,
най-накрая той ще му стане като син.
22 Гневлив човек възбужда препирни
и сприхав човек беззаконства много.
23 Гордостта на човека ще го смири,
а смиреният ще придобие чест.
24 Който е съдружник с крадец, мрази душата си;
той слуша заклеването, а не издава.
25 Страхът от човека слага примка,
а който уповава на Господа, ще бъде поставен нависоко.
26 Мнозина търсят благоволението на управителя,
но съдбата на човека е от Господа.
27 Несправедлив човек е мерзост за праведните;
и който ходи в прав път, е мерзост за нечестивите.
Притчи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31