за Христос

Който ходи непорочно, ще се избави,
а който ходи по криви пътища, изведнъж ще падне.

Слушай Притчи 28:18
Притчи 28:18

Препратки:

Други преводи на Притчи 28:18: