за Христос

Притчи 28:10,13,14,18-20,23,25-27   

10 Който заблуждава праведните в лош път,
той сам ще падне в своята яма,
а непорочните ще наследят добрини.
13 Който крие престъпленията си, няма да успее,
а който ги изповяда и оставя, ще намери милост.
14 Блажен онзи човек, който се бои винаги,
а който закоравява сърцето си, ще изпадне в бедствие.
18 Който ходи непорочно, ще се избави,
а който ходи по криви пътища, изведнъж ще падне.
19 Който обработва земята си, ще се насити с хляб,
а който следва суетни неща, ще го постигне сиромашия.
20 Верният човек ще има много благословения;
а който бърза да се обогати, няма да остане ненаказан.
23 Който изобличава човека, после ще намери по-голямо благоволение,
отколкото онзи, който ласкае с езика си.
25 Човек с надменна душа повдига крамоли,
а който уповава на Господа, ще затлъстее.
26 Който уповава на своето си сърце, е безумен,
а който ходи разумно, той ще се избави.
27 Който дава на сиромасите, няма да изпадне в немотия,
а който закрива очите си, за да не ги вижда, ще има много клетви.
Притчи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31