за Христос

Нечестиви и праведници - възмездие и награда
Нечестивите бягат, без да ги гони някой,
а праведните са смели като млад лъв.

Слушай Притчи 28:1
Притчи 28:1

Препратки:

Други преводи на Притчи 28:1: