за Христос

Притчи 28   

1 Нечестиви и праведници - възмездие и награда
Нечестивите бягат, без да ги гони някой,
а праведните са смели като млад лъв.
2 От бунтовете на страната началниците й са много,
но чрез умни и вещи хора един неин управител продължава дълго време.
3 Беден човек, който насилва немотните,
е като пороен дъжд, който не оставя храна.
4 Които отстъпват от закона, хвалят нечестивите,
но които пазят закона, се противят на тях.
5 Злите хора не разбират от правосъдие,
но тези, които търсят Господа, разбират всичко.
6 По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си,
отколкото онзи, който се криви между два пътя,
макар и да е богат.
7 Който пази закона, е разумен син,
а който дружи с чревоугодниците, засрамва баща си.
8 Който умножава имота си с лихварство и грабителство,
го събира за този, който показва милост към сиромасите.
9 Който отклонява ухото си от слушане на закона,
на такъв самата му молитва е мерзост.
10 Който заблуждава праведните в лош път,
той сам ще падне в своята яма,
а непорочните ще наследят добрини.
11 Богатият човек мисли себе си за мъдър,
но разумният сиромах го преценява.
12 Когато тържествуват праведните, има голяма слава,
а когато се издигнат нечестивите, човек се крие.
13 Който крие престъпленията си, няма да успее,
а който ги изповяда и оставя, ще намери милост.
14 Блажен онзи човек, който се бои винаги,
а който закоравява сърцето си, ще изпадне в бедствие.
15 Като ревящ лъв и гладна мечка
е нечестив управител над беден народ.
16 О, княже, лишен от разум, но велик да насилстваш,
знай, че който мрази грабителство, ще продължи дните си.
17 Човек, който е натоварен с кръвта на друг човек,
ще побърза да отиде в ямата; никой да не го спира.
18 Който ходи непорочно, ще се избави,
а който ходи по криви пътища, изведнъж ще падне.
19 Който обработва земята си, ще се насити с хляб,
а който следва суетни неща, ще го постигне сиромашия.
20 Верният човек ще има много благословения;
а който бърза да се обогати, няма да остане ненаказан.
21 Не е добре да бъде човек лицеприятен,
защото за един залък хляб такъв човек ще извърши престъпление.
22 Който има лошо око, бърза да се обогати,
а не знае, че ще го постигне немотия.
23 Който изобличава човека, после ще намери по-голямо благоволение,
отколкото онзи, който ласкае с езика си.
24 Който краде от баща си или от майка си и казва: Не е грях,
той е другар на грабителя.
25 Човек с надменна душа повдига крамоли,
а който уповава на Господа, ще затлъстее.
26 Който уповава на своето си сърце, е безумен,
а който ходи разумно, той ще се избави.
27 Който дава на сиромасите, няма да изпадне в немотия,
а който закрива очите си, за да не ги вижда, ще има много клетви.
28 Когато се възвисят нечестивите, хората се крият,
но когато те загиват, праведните се умножават.
Притчи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31