за Христос

Който пази смокинята, ще яде плода й,
и който се грижи за господаря си, ще бъде почитан.

Слушай Притчи 27:18
Притчи 27:18

Препратки:

Други преводи на Притчи 27:18: