за Христос

Притчи 27   

1 Мъдростта и човешките недостатъци
Не се хвали с утрешния ден,
защото не знаеш какво ще роди денят.
2 Нека те хвали друг, а не твоите уста,
чужд, а не твоите устни.
3 Камъкът е тежък и пясъкът много тежи;
но досадата на безумния е по-тежка и от двете.
4 Яростта е жестока и гневът е като наводнение,
но кой може да устои пред завистта?
5 Явното изобличение е по-добро
от онази любов, която не се проявява.
6 Удари от приятел са искрени,
а целувки от неприятел - изобилни.
7 Наситената душа се отвръща и от медена пита,
а на гладната душа всичко горчиво е сладко.
8 Както птица, която е напуснала гнездото си,
така е човек, който е напуснал мястото си.
9 Както благоуханните масла и каденията веселят сърцето,
така - и сладостта на сърдечния съвет на приятел.
10 Не изоставяй своя приятел, нито приятеля на баща си.
И не влизай в къщата на брат си в деня на нещастието си.
По-добре близък съсед, отколкото далечен брат.
11 Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми,
за да имам какво да отговарям на онзи, който ме укорява.
12 Благоразумният предвижда злото и се укрива,
а неразумните вървят напред - и страдат.
13 Вземи дрехата на този, който поръчителства за чужд.
Да! Вземи залог от онзи, който поръчителства за чужда жена.
14 Който става рано и благославя ближния си с висок глас,
ще се сметне, като че го кълне.
15 Непрестанно капене в дъждовен ден
и свадлива жена са еднакви;
16 който може да я обуздае, би обуздал вятъра
и би скрил благоуханно масло с десницата си.
17 Неудовлетвореността на човека
Желязо остри желязо;
така и човек наостря лицето си срещу приятеля си.
18 Който пази смокинята, ще яде плода й,
и който се грижи за господаря си, ще бъде почитан.
19 Както водата отразява лице срещу лице,
така сърцето - човек срещу човека.
20 Адът и смъртта не се насищат;
така и човешките очи не се насищат.
21 Горнилото е за пречистване среброто и пещта - за златото.
А човек се изпитва чрез онова, с което се хвали.
22 Дори и с черясло да сгрухаш безумния в кутел между грухано жито,
пак безумието му няма да се отдели от него.
23 Внимавай да познаваш състоянието на стадата си
и се грижи за добитъка си;
24 защото богатството не е вечно
и короната не трае от род в род.
25 Сеното се прибира, зеленината се явява
и планинските билки се събират.
26 Агнетата ти служат за облекло
и козлите - за купуване на нива.
27 Ще има достатъчно козе мляко за храна
на тебе, на дома ти и за живеене на слугините ти.
Притчи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31