за Христос

Възпитавай детето отрано в подходящия за него път
и то няма да се отклони от него, дори когато остарее.

Слушай Притчи 22:6
Притчи 22:6

Препратки:

Други преводи на Притчи 22:6: