за Христос

Безумието е вързано в сърцето на детето,
но тоягата на наказанието ще го изгони от него.

Слушай Притчи 22:15
Притчи 22:15

Препратки:

Други преводи на Притчи 22:15: