за Христос

Справедливият Бог наблюдава дома на нечестивия,
Той съсипва нечестивите до унищожение.

Слушай Притчи 21:12
Притчи 21:12

Препратки:

Други преводи на Притчи 21:12: