за Христос

Притчи 21   

1 Съкровищата на нечестивеца и на мъдрия
Сърцето на царя е в ръката на Господа - като водни бразди:
Той го обръща накъдето иска.
2 Всички пътища на човека са прави в неговите очи,
но Господ претегля сърцата.
3 Да върши човек правда и правосъдие,
е по-угодно на Господа от жертва.
4 Надигнато око и горделиво сърце,
които за нечестивите са светилник, е грях.
5 Мислите на трудолюбивите спомагат само да има изобилие,
а на всеки припрян - само оскъдност.
6 Придобиването на съкровища с лъжлив език е преходна пара;
които ги търсят, търсят смърт.
7 Грабителството на нечестивите ще ги отвлече,
защото отказват да вършат това, което е право.
8 Пътят на развратния човек е много крив,
а делото на чистия е право.
9 По-добре да живее някой в ъгъл на покрива,
отколкото в широка къща със свадлива жена.
10 Душата на нечестивия желае зло,
ближният му не намира благоволение пред очите му.
11 Когато бъде наказан присмивателят, простият става по-мъдър,
и когато се поучава мъдрият, той придобива знание.
12 Справедливият Бог наблюдава дома на нечестивия,
Той съсипва нечестивите до унищожение.
13 Който запушва ушите си за вика на сиромаха,
ще викне и той, но няма да бъде послушан.
14 Тайният подарък укротява ярост
и подаръкът в пазва укротява силен гняв.
15 Радост е за праведния да върши правосъдие,
а измъчване е за онези, които вършат беззаконие.
16 Човек, който се отбие от пътя на разума,
ще стигне в събранието на мъртвите.
17 Който обича удоволствие, осиромашава,
който обича вино и масло, не забогатява.
18 Нечестивият ще бъде откуп за праведния
и коварният - вместо праведните.
19 По-добре да живее някой в пуста земя,
отколкото със свадлива жена и досада.
20 Скъпоценно съкровище и масло се намират в жилището на мъдрия,
а безумният човек ги поглъща.
21 Който следва правда и милост,
намира живот, правда и чест.
22 Мъдрият превзема с пристъп града на мощните
и събаря силата, на която те уповават.
23 Който въздържа устата си и езика си,
опазва душата си от смущения.
24 Присмивател се нарича онзи горделив и надменен човек,
който действа с високоумна гордост.
25 Желанието на ленивия го умъртвява,
защото ръцете му не искат да работят.
26 Той се лакоми цял ден,
а праведният дава и не му се свиди.
27 Жертвата на нечестивите е мерзост -
колко повече, когато я принасят за нечестива цел!
28 Лъжливият свидетел ще загине,
а човек, който слуша поука - ще го търсят да говори винаги.
29 Нечестив човек прави дръзко лицето си,
а праведният оправя пътища си.
30 Няма мъдрост, няма разум,
няма кроеж против Господа.
31 Конят се приготвя за деня на боя,
но избавлението е от Господа.
Притчи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31