за Христос

Светилникът на този, който злослови баща си или майка си,
ще изгасне в най-мрачната тъмнина.

Слушай Притчи 20:20
Притчи 20:20

Препратки:

Други преводи на Притчи 20:20: