за Христос

Притчи 19   

1 Богатство и бедност
По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си,
отколкото онзи, който е с извратени устни, а при това безумен.
2 Наистина сърдечно желание без разсъдък не е добро
и който бърза с краката си, сбърква пътя си.
3 Безумието на човека изкривява пътя му
и сърцето му негодува против Господа.
4 Богатството прибавя много приятели,
а сиромахът бива изоставен от приятеля си.
5 Лъжливият свидетел няма да остане ненаказан
и който диша лъжи, няма да избегне възмездие.
6 Мнозина търсят благоволението на щедрия
и всеки е приятел на онзи, който дава подаръци.
7 Всичките братя на сиромаха го мразят -
колко повече го отбягват приятелите му!
Той тича след тях с умилителни думи, но тях ги няма.
8 Който придобива ум, обича душата си;
който пази благоразумие, ще намери добро.
9 Лъжлив свидетел няма да остане ненаказан
и който изказва лъжи, ще загине.
10 Изнежеността не прилича на безумен,
много по-малко - на слуга да властва над началници.
11 Благоразумието на човека възпира гнева му
и слава е за него да не се взира в престъпление.
12 Гневът на царя е като рев на лъв,
а благоволението му е като роса на тревата.
13 Безумен син е бедствие за баща си
и препирните на свадлива жена са като непрестанен капчук.
14 Къща и богатство се оставят наследство от бащите,
но благоразумна жена е от Господа.
15 Ленивостта хвърля в дълбок сън
и бездейна душа ще гладува.
16 Който пази заповедта, пази душата си,
а който занемарява пътищата си, ще загине.
17 Който показва милост към бедния, заема на Господа
и Той ще му въздаде за благодеянието му.
18 Мъдри съвети към младите хора
Наказвай сина си, докато има надежда,
и не закоравявай сърцето си да го оставиш да загине.
19 Гневлив човек ще понесе наказание;
защото, ако го пожалиш, после пак ще трябва да го наказваш.
20 Слушай съвет и приемай поука,
за да станеш мъдър в сетните си дни.
21 Има много помисли в сърцето на човека,
но намерението Господне - то ще устои.
22 Милосърдието на човека е чест за него
и сиромах човек е по-добър от този, който разочарова.
23 Страхът от Господа спомага за живот;
който го има, ще си ляга наситен и няма да срещне зло.
24 Ленивият потапя ръката си в паницата
и не иска дори в устата си да я върне.
25 Ако накажеш присмивателя, простият ще стане внимателен;
и ако изобличиш благоразумния, той ще придобие знание.
26 Който опропастява баща си и изпъжда майка си,
той е син, който причинява срам и нанася позор.
27 Престани, сине мой, да слушаш съвети,
които те отклоняват от мъдростта.
28 Лошият свидетел се присмива на правосъдието;
и устата на нечестивите поглъщат беззаконие.
29 Присъди се приготвят за присмивателите
и бой - за гърба на безумните.
Притчи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31