за Христос

Който покрива престъпление, търси любов,
а който говори много за работата, разделя най-близки приятели.

Слушай Притчи 17:9
Притчи 17:9

Препратки:

Други преводи на Притчи 17:9: