за Христос

Който се присмива на бедния, нанася позор на Създателя му,
и който се радва на бедствия, няма да остане ненаказан.

Слушай Притчи 17:5
Притчи 17:5

Препратки:

Други преводи на Притчи 17:5: