за Христос

Благоразумен слуга ще владее над син, който докарва срам,
и ще вземе дял от наследството между братята.

Слушай Притчи 17:2
Притчи 17:2

Препратки:

Други преводи на Притчи 17:2: