за Христос

Започването на разпра е, както когато някой отваря път на вода,
затова остави препирнята, преди да има каране.

Слушай Притчи 17:14
Притчи 17:14

Препратки:

Други преводи на Притчи 17:14: