за Христос

Мерзост е за Господа всеки, който е с горделиво сърце,
даже ръка с ръка да се съедини, той пак няма да остане ненаказан.

Слушай Притчи 16:5
Притчи 16:5

Препратки:

Други преводи на Притчи 16:5:

Всеки, който има горделиво сърце, е мерзост за ГОСПОДА; ръка с ръка да се съедини, той няма да остане ненаказан.
/Верен 2002/
Мерзост е за Господа всеки, който е с горделиво сърце,
даже ръка с ръка да се съедини, той пак няма да остане ненаказан.
/Библейско общество 2000/
Мерзост е Господу всеки, който е с горделиво сърце,
Даже ръка с ръка да се съедини, пак той няма да остане ненаказан.
/Протестантски 1940/
Всеки горделив по сърце е гнусота пред Господа: можеш се обзаложи, че той не ще остане ненаказан. (Начало на добрия път е - да се върши правда; това е по-угодно пред Бога, нежели да се принасят жертви. Който търси Господа, ще намери знание с правда; които наистина Го търсят, ще намерят мир.)
/Православен/
Мерзост е Господу всеки що има горделиво сърдце;
Ръка на ръка и да се присъедини, няма да остане ненаказан.
/Цариградски/
Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished.
/KJV/