за Христос

Пътят на нечестивия е мерзост за Господа,
а Той обича този, който следва правдата.

Слушай Притчи 15:9
Притчи 15:9

Препратки:

Други преводи на Притчи 15:9: