за Христос

Има тежко наказание за онези, които се отбиват от пътя;
и който мрази изобличение, ще умре.

Слушай Притчи 15:10
Притчи 15:10

Препратки:

Други преводи на Притчи 15:10: