за Христос

Който угнетява бедния, нанася укор на Създателя,
а който е милостив към бедните, показва почит към Него.

Слушай Притчи 14:31
Притчи 14:31

Препратки:

Други преводи на Притчи 14:31: